пятница, 24 февраля 2012 г.

Дистанційне навчання в Одеський області

Розвиток освітнього інформаційного середовища шляхом створення мережі дистанційного навчання в Одеський області

od_obl
© Одеське обласне управління освіти та науки
© «Журнал «Аудиторія»
Світовий процес переходу до постіндустріального, інформаційного суспільства, а також економічні, політичні і соціальні зміни, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність прискорення реформування системи освіти.
Насамперед це стосується задоволення освітніх потреб громадян упродовж усього життя, забезпечення доступу до освітньої і професійної підготовки всіх, хто має необхідні здібності та адекватну підготовку.
Найбільш ефективному розв'язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання, яке здійснюється на основі сучасних педагогічних, інформаційних та телекомунікаційних технологій.
Впровадження дистанційного навчання в загальноосвітній процес дозволить вирішити низку фінансових, методичних та організаційних проблем і виведе українську освіту на новий якісний рівень. Особливо це актуально в умовах економічної кризи.
Створення «освітніх округів з дистанційним навчанням» забезпечить не лише якість і доступність освіти учнів і вчителів у сільських школах, але і дозволить зменшити фінансові витрати на транспорт, доставку навчальних матеріалів, професійну підготовку та перепідготовку вчителів. А в цілому, перетворити сільську школу в «просвітницький центр», де кожен мешканець буде мати можливість отримати кваліфіковану консультацію щодо застосування всіх можливостей глобальної мережі Інтернет в реальному житті (одержання освіти, електронні бібліотеки, оплата комунальних платежів, документообіг та багато іншого).
Прийняття Законів України "Про Національну програму інформатизації", "Про освіту", , "Про наукові парки", «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки» створюють можливість організації дистанційного навчання із застосуванням сучасних телекомунікаційних технологій на регіональному рівні, а відповідно до Законів "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" та "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні" Проект з організації дистанційного навчання може набути статусу «пріоритетного інноваційного проекту».
За останній період в Одеський області була проведена ретельна робота щодо підготовки до створення мережі дистанційного навчання. Для вирішення питань матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення Одеським обласним управлінням освіти і науки спільно з Одеським обласним інститутом удосконалення вчителів було проведено роботу з комп'ютеризації шкіл області, підготовки викладачів роботі в мережі Інтернет, розроблені авторські методики з профільного навчання. Спільно з «Журналом «Аудиторія» створена і апробована Система дистанційного навчання, проведені тестові заняття.
Таким чином, можна стверджувати, що в Одеській області створені всі умови до початку впровадження дистанційного навчання в загальноосвітній процес.

1 комментарий:

  1. Не так все просто. Условия есть а желание и квалификация управленческих кадров на нуле.
    Почему. Полностью отсутствует переподготовка руководящих кадров основам ДО

    ОтветитьУдалить